This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Obecnie Online
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama
Aktualności

Dzisiaj jest: Środa
24 Lipca 2019
Imieniny obchodzą
Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha

Do końca roku zostało 161 dni.
Zodiak: Lew
/ "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." Jan Paweł II
1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.
3. Tytuł i odznaka „Zasłużony Dawca Krwi” (nadaje PCK) przysługuje:
kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 10 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy,
mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 12 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy.
4. Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (nadaje ją Minister Zdrowia).
5. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad),
uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń aptek (zasłużonemu honorowemu dawcy krwi art. 10, ustawy o publicznej służby krwi),
dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień – ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13, w/w ustawy).
6. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, że stosowne zaświadczenia będą wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia następnego roku.
7. Krwiodawcom, którzy oddali 15 litrów krwi – kobiety, 18 litrów krwi – mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawi odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczony pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Oddziału Terenowego wraz z dowodem tożsamości przysługują bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (obowiązuje w Warszawie).

Odznaczenia i przywileje należne dawcom wynikają z następujących aktów prawnych :

Ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21.08.2006 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawaniu odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1324).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2602).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19.01.2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddawanie uprawnia dawcę do tytułów i odznak honorowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 21, poz. 163).

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm).

Uchwała, nr 140/XXVII/2004 Rady Warszawy z dnia 16.12.2004 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego w Warszawie. Uchwała Nr LXXXIII/2752/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. W załączniku do uchwały Nr LXIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 320, poz. 10549 z późn. zm.)