Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Obecnie Online
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Reklama
Aktualno?ci

Dzisiaj jest: Poniedziałek
22 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk
/ "Cz?owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si? z innymi." Jan Pawe? II
1133381588 Klub Honorowych Dawcw Krwi PCK Radzymin powsta? 18 sierpnia 2007 roku z inicjatywy wieloletniego krwiodawcy Krzysztofa Kami?skiego. Na pierwszym spotkaniu w sali konferencyjnej UMiG Radzymin, w ktrej wzi??o udzia? 10 osb, wy?oniono zarz?d nowego klubu w sk?adzie:
 • Prezes: Krzysztof Kami?ski
 • V-ce prezes: Tomasz Libner
 • Sekretarz: Micha? Matusiak.

W miesi?c po zawi?zaniu nowym v-ce prezesem zosta?a p. Ewelina Witkowska. 14 pa?dziernika 2007 roku klub wsp?organizowa? zbirk? krwi podczas ktrej zebrano ponad 18 litrw krwi. By? to III dzie? krwiodawcy zainicjowany w 2006 roku przez Krzysztofa Chaci?skiego. Cz?onkowie przeprowadzili kwest? pieni??n?, a zebrane ?rodki przeznaczyli na paczki ?ywno?ciowe dla dwch ubogich rodzin z gminy Radzymin. W 2008 roku Klub HDK PCK Radzymin pozyska? dotacj? z Urz?du Miasta i Gminy Radzymin na akcje krwiodawstwa. Fina?em by?o zorganizowanie pikniku rodzinnego PCK i spotkania op?atkowego klubu. Pocz?tek roku to trudny okres dla klubu. Zarz?d w zwi?zku z bardzo ma?ym zaanga?owaniem klubowiczw waha? si? nad zawieszeniem klubu. Nowych si? i samozaparcia w dalsz? dzia?alno?? klubu da?a zarz?dowi kolejna dotacja na 2009 rok. Akcje krwiodawstwa pod has?em 535 litrw krwi na 535-lecie Radzymina udowodni?y celowo?? tych dzia?a?. Klub pozyska? nowych krwiodawcw, a 6 grudnia zorganizowa? Miko?ajkowy piknik rodzinny.

 

Rok 2009 przynis? tak?e zmiany w zarz?dzie klubu. W maju dotychczasowy prezes zosta? powo?any do komisji rewizyjnej Zarz?du Rejonowego PCK Warszawa Praga . Od tego czasu funkcje prezesa pe?ni? p. Adam Kami?ski, a sekretarza p. Jan Dacka. W grudniu zmienia si? tak?e v-ce prezes. Pe?ni?cym obowi?zki zostaje p. Jerzy Szymankiewicz. 17 stycznia 2010 roku podczas zebrania Klubu HDK PCK Radzymin wybrano nast?puj?cy sk?ad zarz?du:

 • Prezes: Adam Kami?ski
 • V-ce Prezes: Jerzy Szymankiewicz
 • Sekretarz: funkcja zawieszona do czasu wyborw uzupe?niaj?cych.
Od kwietnia 2010r dzi?ki staraniom by?ego prezesa, Klub otrzyma? tymczasow? siedzib?. Dzi?ki ?yczliwo?ci p.Zbigniewa Piotrowskiego, Burmistrza MiG Radzymin, cz?onkowie klubu mogli spotyka? si? co sobota w godz. 15:00-18:00 przy ul. POW 8.
W dniu 17.04.2010 odby?o si? kolejne Walne Zebranie Cz?onkw Klubu HDK PCK Radzymin. W wyborach uzupe?niaj?cych sekretarzem zosta?a p. Ma?gorzata Rzemek.
Od czerwca 2011 tymczasowa siedziba Klubu mie?ci si? przy Al. Jana Paw?a II 20 w budynku ROKiS, I pi?tro. Spotkania w czwartki w godz. 09:00 - 12:00.
Rok 2012 to rok sprawozdawczo - wyborczy w PCK. W dniu 19 stycznia 2012r odby? si? zjazd cz?onkw Klubu HDK PCK Radzymin na ktrym wybrano nowe w?adze klubu:
 • Prezes: Adam Kami?ski
 • V-ce Prezes: Jerzy Szymankiewicz
 • Sekretarz: Andrzej Klimko.

W dniu 6 kwietnia 2012 w zwi?zku z rezygnacj? dotychczasowego sekretarza zarz?d podj?? decyzj? o dwuosobowym sk?adzie zarz?du.

Rok 2015 rozpocz?? si? od zmiany Prezesa Klubu HDK PCK Radzymin. Ze wzgl?du na chorob? dotychczasowy prezes z?o?y? rezygnacj?. Na zebraniu 10 stycznia 2015 cz?onkowie Klubu wybrali sk?ad zarz?du:

 • Prezes: Krzysztof Kami?ski
 • V-ce Prezes: Jerzy Szymankiewicz
 • Sekretarz: Ma?gorzata Rzemek.

Rok 2016 jest rokiem sprawozdawczo - wyborczym w PCK. W dniu 24 stycznia 2016 odby? si? zjazd klubu, ktry wy?oni? nowy zarz?d:

 • Prezes: Krzysztof Kami?ski
 • Cz?onek zarz?du: Anna Ciborowska
 • Cz?onek zarz?du: Andrzej Modzelewski.

24 kwietnia 2016 walne zebranie cz?onkw klubu odwo?a?o p. Ann? Ciborowsk? z funkcji cz?onka zarz?du i powo?a?a na jej miejsce p. Roberta Ko?cio?owskiego. Sk?ad zarz?du:

 • Prezes: Krzysztof Kami?ski
 • V-ce Prezes: Andrzej Modzelewski
 • Sekretarz/Skarbnik: Robert Ko?cio?owski.
Opracowa?:
Krzysztof Kami?ski
Klub HDK PCK Radzymin